Agenda

Positief Opvoeden 2-12 jaar (oudercursus)

Doelgroep : ouders die kinderen hebben  in de leeftijd van 0 - 12 jaar met gedrags- en of opvoedingsproblemen.

Doel: oorzaken van gedragsproblemen van kinderen herkennen en opvoeders leren hoe zij gewenst gedrag bij hun kinderen kunnen stimuleren.

De cursus Positief Opvoeden volgens de methode Triple P helpt oorzaken van gedragsproblemen van kinderen te herkennen en leert opvoeders  hoe ze gewenst gedrag bij hun  kinderen kunnen stimuleren. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

De groepstraining omvat vijf groepsbijeenkomsten en telefonische sessies.

De deelnemers leren onder andere de  volgende vaardigheden: hoe zorg je voor een positieve relatie met je kind,  hoe stimuleer je haar/zijn ontwikkeling en hoe om te gaan met probleemgedrag. De groep bestaat uit maximaal 10 tot 12 deelnemers.

Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een dvd met filmpjes van situaties uit de praktijk. Ook krijgen ouders een praktisch werkboek mee en maken ze huiswerkopdrachten.

 Aanmelden kan via info@regionaaltrainingscentrum.nl

 Kosten: geen


Tel. 0800 – 6441414
E-mail: info@cjg-s-hertogenbosch.nl 

Kijk ook een s op:   www.positiefopvoeden.nl/nb-nl/home/

 

 

Volg en like het CJG via
@CJGdenbosch
CJGdenbosch

 

Wie: CJG
Voor welke levensfase: Alle levensfasen.