Agenda

Positief Opvoeden gescheiden ouders cursus

 Positief Opvoeden voor gescheiden ouders

Doelgroep:  vaders en moeders  die gescheiden of uit elkaar zijn met kinderen tot en met 16 jaar. Doel: ouders helpen om conflicten op te lossen en met stress en veranderingen  om te gaan.

Positief opvoeden voor gescheiden ouders

De cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders helpt ouders die gescheiden of uit elkaar zijn om te gaan met de veranderingen in de gezinssituatie. Tijdens de cursus leren ouders het verwerken van emoties, het ontwikkelen van een eigen probleemoplossend vermogen en het hanteren van conflicten. Ook leren ouders om een goede balans tussen werk, gezin en ontspanning te vinden. Beide ouders kunnen deelnemen, maar zij zitten niet in dezelfde groep.

Start: De cursus start bij voldoende aanmeldingen.

 Locatie: De cursus wordt op verschillende locaties aangeboden.

 Duur: 5 bijeenkomsten

Na deze cursus kunnen ouders deelnemen aan de reguliere Triple oudercursus (0-12 jaar of tieners), waarin ouders leren om oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, gewenst gedrag te stimuleren en om te gaan met ongewenst gedrag.

 Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden

 Aanmelden: Ouders kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Lees hier een interview met een moeder die aan de cursus heeft meegedaan

 Voor meer informatie en/of aanmeldingen: Contactpersoon: : Ingrid van der Leegte  Tel. 0800-6441414

Wie: Centrum Jeugd & Gezin `s-Hertogenbosch
Voor welke levensfase: Alle levensfasen.