Agenda

Opvoeden & Zo!

Opvoeden & Zo is een cursus voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. De preventieve cursus is bedoeld voor ouders met alledaagse opvoedingsvragen of beginnende opvoedingsproblematiek.
Opvoeden & Zo beoogt de opvoedingscompetenties van ouders te vergroten door hen bewust te maken van de mogelijkheden om het gedrag van hun kinderen positief te beïnvloeden.
De cursus is geschikt voor alle ouders en  bestaat uit zes groepsbijeenkomsten van twee uur. 
Deelnemers  bekijken en bespreken  filmbeelden van opvoedsituaties, instructies van de cursusleider, het uitwisselen van ervaringen, praktische oefeningen en thuisopdrachten  Daarnaast kan er, indien gewenst, aandacht besteed worden aan speciale thema's zoals het toepassen van de vaardigheden in moeilijke opvoedingssituaties.

Doelgroep: ouders van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Waar en Wanneer: In de wijken waar opvoedondersteunsters van Divers werkzaam zijn. De cursus wordt gegeven als er vraag naar is.

Kosten: er wordt een kleine ouderbijdrage gevraagd.

Voor meer informatie en aanmelden: Divers, Tel.  (073) 612 44 88, Website: www.divers.nl.

Wie: Divers
Voor welke levensfase: Basisschoolkind.