FAQ

 1. Hebben jullie ook opvoedcursussen voor mij als ouder?

  Cursussen en trainingen voor ouders/opvoeders

  Een overzicht van alle cursus- en trainingsaanbod voor ouders als preventieve opvoedondersteuning

   Vanuit het Trainingscentrum Jeugd & Gezin:

  1. Oudercursus Positief Opvoeden (2-12 jaar)
  2. Oudercursus Positief Opvoeden Tieners (12 - 16 jaar)
  3. Oudercursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders (2-16 jaar)

   

  Overige Trainingen en Cursussen voor ouders/opvoeders:

  1. Als je pas een baby hebt (0-1 jaar) (GGD)
  2. Cursus Omgaan met je puber (12-18 jaar) (WelzijnDivers)
  3. OpvoedParty (CJG)
  4. Opvoeden & Zo! (4 - 12 jaar) (WelzijnDivers)
  5. Oudercursus Opvoeden als je zelf problemen hebt (psychisch of verslaving) (0-23 jaar) (Ypse)
  6. Peuter in Zicht (2 en 3 jaar) (GGD)
 2. Mijn peuter slaapt zo slecht. Wat kan ik doen?

  Slapen

  Goed slapen is gezond voor je kind. Kinderen hebben voldoende slaap nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen, te groeien en overdag voldoende energie te hebben.

  Peuters willen soms niet gaan slapen of komen ’s nachts uit bed. Duidelijkheid helpt ook bij het slapen en voorkomen van slaapproblemen. Vaste gewoonten spelen daarin een belangrijke rol.

  Duidelijkheid en structuur

  • Bij een peuter is het handig om een vaste dagstructuur en een vast dagritme te hanteren. Dat wil zeggen dat je vaste momenten instelt voor opstaan, wassen en aankleden, eten en naar bed gaan.
  • Een vast ritueel bij het naar bed brengen is duidelijk voor je kind.
  • Bouw de dag rustig af en zeg duidelijk tegen je kind dat het bedtijd is. Je kind moet weten dat je het meent en dat het geen zin heeft om te treuzelen. Dit betekent niet dat je boos zegt dat het bedtijd is. Duidelijk en kordaat zijn is het beste.

  Ligt je kind lekker?

  Een rustige en veilige omgeving bevordert een goede nachtrust.

  • Het mag niet te warm of te koud zijn in de slaapkamer.
  • Voor peuters die bang zijn in het donker is het prettig als er licht brandt op de gang of een nachtlampje naast het bedje staat.
  • Een knuffel in bed kan houvast geven.
  • Als het erg licht is in de kamer, kun je misschien een verduisterend rolgordijn ophangen of een niet-doorschijnend overgordijn.
  • Er zijn nog meer tips om je kind beter te laten slapen. Daarvoor kun je ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin bij je in de buurt.

   

  Heb je vragen over een kind in een andere leeftijdsfase? Kijk ook eens onder de leeftijdtaps op onze hoofdpagina: http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/

 3. Mijn kind is misschien wel dyslectisch en ik wil graag dat hij wordt onderzocht. Hoe gaat dat in zijn werk?

  Onderzoek en behandeling dyslexie in 2015:

  De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED), dyslexiezorg, valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet.Gemeenten hebben de taak om deze dyslexiezorg  te organiseren en te financieren.

  School als verwijzer

  De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de bestaande route om dyslexiezorg aan te vragen gehandhaafd. Dit betekent dat de school als verwijzer optreedt.
  Voor ouders betekent dit dat wanneer je het vermoeden hebt dat je kind dyslexie heeft, je het best contact kunt opnemen met de Intern Begeleider (IB-er) op de school van je kind. Die bespreekt vervolgens welk vervolgtraject kan worden ingezet.

  Eind maart hebben alle IB-ers van alle Bossche basisscholen de (herziene) Handleiding (klik hier) ontvangen met daarin de stappen om bij de gemeente  een Dyslexie-onderzoek aan te vragen.

  Daarnaast hebben scholen een overzicht gekregen van alle door de gemeente gecontracteerde dyslexie zorgaanbieders. Wil je weten welke zorgaanbieder een contract heeft met de gemeente? Klik hier.

 4. Wat is nachtangst?

  Nachtangst is iets anders dan een nachtmerrie. Het komt vooral voor bij kinderen tussen 3 en 12 jaar, maar soms ook bij jongere of oudere kinderen. Voor meer informatie over dit onderwerp klik je hier

 5. Hebben jullie informatie over echtscheiden en de kinderen?

  Als je een echtscheiding aanvraagt, beëindig je je huwelijk. Een echtscheidingsprocedureloopt bijna altijd via de rechtbank. Als je samen minderjarige kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker, zowel op emotioneel vlak als op het gebied van regelingen en afspraken. Het is belangrijk om goed met elkaar te overleggen bij wie de kinderen gaan wonen en hoe je de financiële situatie regelt. Je kunt dan samen naar een mediaotor of naar een gezamenlijke advocaat. Een mediator heeft als extra doel de omgang met elkaar te bevorderen in het belang van de kinderen. Meer informatie kun je vinden per leeftijdsfase onder "relaties' in de bauwe blokken.
  Je kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen om met ons in gesprek te gaan over jouw persoonlijke situatie. Klik hier voor onze contactgegevens.

 6. Wat is mediaopvoeding ?

  Mediaopvoeding is dat deel van de opvoeding dat erop gericht is om kinderen bewust en selectief met het media-aanbod om te laten gaan en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten. In de praktijk gaat het om gamen, internetten, lezen en tv-kijken.
  Klik hier voor meer informatie over media opvoeding, gevaren, richtlijnen voor gebruik per leeftijdsfase

 7. Hebben jullie vacatures of stageplaatsen?

  Het stedelijk CJG biedt voor 2015-2016 geen stageplaatsen aan. Het CJG is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorg- en welzijnsinstellingen. Vanuit de eigen organisatie werken de professionals samen in het CJG. Voor vragen over stageplaatsen en vacatures kun je terecht bij de partners van het CJG. Klik hier voor een overzicht.

 8. welke cursussen hebben jullie voor mijn kind?

  Het CJG heeft een Trainingscentrum waar diverse cursussen en trainingen zijn ondergebracht:

  (groeps) Trainingsaanbod voor kinderen en jongeren

  Vanuit het  Regionaal Trainingscentrum Jeugd & Gezin

  Individueel 9-12 jaar
  Alles Kidzzz      
  -Boosheidscontroletraining

  Groep kinderen 4 - 6 jaar

  -       KIES voor het jonge kindKinderen in Echtscheiding Situatie

  Groep kinderen 6 - 8 jaar
  -       
  KIES, Kinderen in Echtscheiding Situatie -      Tim en Flapoor 

  Groep kinderen 9-12 jaar

  -       Boosheidscontroletraining
  -       Brussengroep 
  -       Uit de knoop, Faalangst-reductietraining
  -       Ik ben speciaal         
  -       KIES, Kinderen in Echtscheiding Situatie
  -       Regenbooggroep, rouwverwerking
  -       Sociale Vaardigheidstraining

         

  Groep kinderen 12+

  -       Ik ben speciaal         
  -       Rots en Water

  Overig Trainingsaanbod voor kinderen en jongeren: 

  Trainingsaanbod voor kinderen en jongeren t.a.v. huiselijk geweld:

  • Let op de Kleintjes (groepstraining voor kinderen van 6-12 jaar die veel last hebben van ruzies thuis, waarbij lichamelijk en/of mondeling geweld wordt gebruikt). (Stichting Oosterpoort)
  • Kind op Schoot (groepstraining voor moeders en hun kind(eren) van 1,5 tot 6 jaar. De kinderen hebben thuis veel ruzies meegemaakt met lichamelijk en/of mondeling geweld)(Stichting Oosterpoort)
  • Be Yourself jongeren vanaf 12 jaar die veel last hebben van ruzie thuis, waarbij lichamelijk en/of mondeling  geweld wordt gebruikt.
 9. Heeft u informatie over Jeugdhulp in de gemeente 's-Hertogenbosch na januari 2015?

  Alle kinderen hebben het recht om veilig en gezond thuis, in hun eigen omgeving, op te groeien. Soms is daar extra zorg of bescherming bij nodig. Denk bijvoorbeeld aan geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg of jeugdbescherming. 

  Waar kunt u terecht?

  Hebt u vragen of zorgen over (het gedrag van) uw kind? Stel deze aan jeugdprofessionals die uw kind en uw situatie al kennen. Bijvoorbeeld het consultatiebureau, de school, de peuterspeelzaal of uw huisarts. Bij ingrijpende gezinssituaties, zoals een echtscheiding, kunt u ook maatschappelijk werk inschakelen. Maar u kunt ook altijd gratis en anoniem terecht bij het Centrum Jeugd & Gezin via 0800-6441414 of per mail via contact

  Vaak kunnen de mensen hier je al voldoende helpen. Maar niet altijd, bijvoorbeeld als gespecialiseerde hulp nodig is. Dan kan het Centrum Jeugd & Gezin, de huisarts, de jeugdverpleegkundige, het schoolmaatschappelijk werk  je in contact brengen met het basisteam Jeugd & Gezin in jouw wijk.

  Basisteam Jeugd en Gezin

  Is er meer hulp of gespecialiseerde jeugdhulp nodig? Dan verwijzen de jeugdprofessionals u door naar het Basisteam Jeugd en Gezin. Daar werken verschillende disciplines samen, zoals de wijkverpleegkundige, (school)maatschappelijk werker en deskundige jeugdzorg. Als het nodig is, maakt u samen met een medewerker van het Basisteam Jeugd en Gezin een plan. Voor uzelf en/of voor andere gezinsleden. In het plan staat hoe u werkt aan oplossingen: zelf, samen met uw omgeving, met vrijwilligers in uw wijk of met specialistische jeugdhulp, bijvoorbeeld GGZ-jeugd.

  Veilig thuis

  Veilig thuis is hét meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op de website Voor een veilig thuisleest u wat u kunt doen in onveilige situaties. U kunt het landelijke nummer (0800) 2000 bellen. Twijfel niet en bel in noodsituaties altijd 112.

  Kinderen en armoede

  Kinderen in het voortgezet onderwijs die het thuis financieel minder goed hebben, kunnen een computer krijgen van de gemeente. Een overzicht van organisaties in ’s-Hertogenbosch die zich speciaal inzetten voor kinderen staat op de website van Netwerk tegen armoede.

  Ouderbijdrage

  U moet een ouderbijdrage betalen als uw (stief)kind tijdelijk buiten het gezin wordt verzorgd en opgevoed. Of als uw kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, een GGZ-instelling of een orthopedagogisch behandelcentrum. De bedragen liggen wettelijk vast. De hoogte van het inkomen heeft geen invloed op het bedrag. De leeftijd van het kind en het aantal dagdelen/etmalen bepalen de hoogte van de ouderbijdrage. U betaalt de ouderbijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt een brief met het verzoek om te betalen. Hebt u een laag inkomen? Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering? Dan hoeft u geen ouderbijdrage te betalen.

  Persoonsgebonden budget

  Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf jeugdhulp en ondersteuning kunt regelen. U mag de rekening voor de ouderbijdrage niet uit uw PGB betalen.

 10. Wat is het CJG?

  Ook al gaat het met de Nederlandse jeugd en gezinnen over het algemeen goed, er kan meer worden gedaan om vroegtijdig problemen te signaleren. Met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) wordt snel, goed en gecoördineerd informatie, advies en hulp op maat een vanzelfsprekendheid. Het is een plek waar ouders, verzorgers, kinderen, beroepskrachten en jongeren tot 23 jaar dagelijks terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, pesten, alcohol, zakgeld, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema's. Het CJG biedt gratis en anoniem advies, ondersteuning en hulp op maat. In het CJG werken bestaande zorg- en welzijnsorganisaties en de scholen met elkaar samen.
  .

 11. Voor wie is het CJG?

  Het CJG is er voor alle ouders, grootouders, beroepskrachten, kinderen, leerkrachten en jongeren terechtkunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Wij vinden geen enkele vraag raar- hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Je krijgt altijd een antwoord. En dat is handig, want iedereen kan wel wat tips en begeleiding gebruiken bij het opvoeden en opgroeien. Het CJG is de plek waar je terecht kunt voordat vragen problemen zijn geworden. Wij kennen geen wachtlijsten, er staat altijd een deskundige medewerker voor je klaar. Je kunt je vraag stellen per e-mail, per telefoon. Klik hier voor de contactgegevens

 12. Wat zijn basisteams Jeugd & Gezin en wat zijn Wijkteams?

  Als voorloper op de transities jeugd, AWBZ en werk per 1 januari 2015 wordt er in het hele land volop geëxperimenteerd met Sociale wijkteams (SWT) om hulp, zorg en ondersteuning dichterbij de leefwereld van burgers te organiseren. Zo ook in ’s-Hertogenbosch. Klik hier voor meer informatie

   

 13. Wanneer bel ik naar de gemeente en wanneer naar het CJG als ik een vraag heb over opvoeden?

  Bereikbaarheid Basisteams Jeugd & Gezin

   

  • Voor alle vragen over opvoeden: CJG 0800-6441414
  • Voor vragen die te maken hebben met o.a. vergoedingen, PGB, gespecialiseerde hulp, Wmo: Gemeentelijk Contact Centrum 073-6155155
  • Klik hier voor het Overzicht alle BJG’s en CJG's in de regio Brabant-Noordoost / regio de Meierij                     
 14. Met wie werkt het CJG samen ?

  Het CJG is een samenwerkingsverband. Er zijn een aantal kernpartners en een aantal samenwerkingsparners vertegenwoordigd in het Centrum Jeugd & Gezin. Klik hier voor een overzicht

 15. Hoe wordt de samenwerking tussen jeugdzorg en het CJG geregeld (voor de doelgroep 18+) ?

  De Centra voor Jeugd en Gezin zoals die door gemeenten zijn ontwikkeld hebben als doelgroep alle jeugd tot de leeftijd van 23 jaar. Gemeenten dienen ook in de nieuwe situatie te blijven voorzien in samenhangende ondersteuning voor de doelgroep 18+. Het is aan gemeenten om de ondersteuning voor deze doelgroep op zo’n manier te organiseren dat de verbinding met de juiste samenwerkingspartners gelegd wordt. Deels gaat het om zorg en ondersteuning vanuit de CJG’s, maar voor deze doelgroep kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan voorzieningen voor werk en inkomen. Ook in de zorg voor deze doelgroep gelden de uitgangspunten dat er toegang tot ondersteuning moet zijn op een herkenbare en laagdrempelige plek, dat jongeren met zo min mogelijk professionals te maken krijgen en dat zoveel mogelijk ondersteuning wordt aangeboden in de omgeving van de jongere.
  Bron: http://jz20noordbrabant.wordpress.com/

 16. Hebben jullie ook informatie over Passend Onderwijs?

  Leerlingen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. Passend onderwijs is er dan ook op gericht om alle leerlingen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij te ondersteunen. In de praktijk verandert er voor de meeste kinderen niet veel, omdat zij het basisonderwijs probleemloos en met goede resultaten doorlopen.
  Wat verandert er per augustus 2014? In de nieuwe situatie zijn scholen beter in staat om ondersteuning ‘op maat’ te realiseren voor alle kinderen die dit nodig hebben.Er wordt voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Lees meer of bekijk dit filmpje:

   

 17. Staat jouw vraag hier niet bij?

  Als jouw vraag hier niet bij staat neem dan contact met ons. Kom langs, bel gratis 0800-6441414 of stel je vraag via de button op de homepagina.
  Ook beroepskrachten worden nadrukkelijk uitgenodigd contact op te nemen om een casus voor te leggen of mee te denken.
  Wij zijn ook actief op Facebook en Twitter. Deze mediakanalen worden ingezet om allerlei informatie over opvoeden en opgroeien te verspreiden:
  volg ons op @CJGdenbosch en like ons op www.facebook.com/CJGdenbosch