Archief 2015

Jeugdhulp in de gemeente `s-Hertogenbosch

07-07-2015

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Voor de uitvoering zijn er contracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp.

Jeugdhulp

Alle kinderen hebben het recht om veilig en gezond thuis, in hun eigen omgeving, op te groeien. Soms is daar extra zorg of bescherming bij nodig. Denk bijvoorbeeld aan geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg of jeugdbescherming. 

Waar kunt u terecht?

Hebt u vragen of zorgen over (het gedrag van) uw kind? Stel deze aan jeugdprofessionals die uw kind en uw situatie al kennen. Bijvoorbeeld het consultatiebureau, de school, de peuterspeelzaal of uw huisarts. Bij ingrijpende gezinssituaties, zoals een echtscheiding, kunt u ook maatschappelijk werk inschakelen.
Maar u kunt ook altijd gratis en anoniem terecht bij het Centrum Jeugd & Gezin via 0800-6441414 of per mail via contact

Vaak kunnen de mensen hier je al voldoende helpen. Maar niet altijd, bijvoorbeeld als gespecialiseerde hulp nodig is. Dan kan het Centrum Jeugd & Gezin, de huisarts, de jeugdverpleegkundige, het schoolmaatschappelijk werk  je in contact brengen met het basisteam Jeugd & Gezin in jouw wijk.

Sociaal wijkteam

Is er meer hulp of gespecialiseerde jeugdhulp nodig? Dan verwijzen de jeugdprofessionals u door naar het Sociaal wijkteam. Daar werken verschillende disciplines samen, zoals de wijkverpleegkundige, (school)maatschappelijk werker en deskundige jeugdzorg. Als het nodig is, maakt u samen met een medewerker van het Sociaal wijkteam een plan. Voor uzelf en/of voor andere gezinsleden. In het plan staat hoe u werkt aan oplossingen: zelf, samen met uw omgeving, met vrijwilligers in uw wijk of met specialistische jeugdhulp, bijvoorbeeld GGZ-jeugd.

Bent u een professional en wilt u iemand aanmelden bij het sociaal wijkteam? Gebruik dan het overdrachtsformulier (pdf). Mail dit naar het wijkteam of naar aanmeldingen@s-hertogenbosch.nl.

Veilig thuis

Als u te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kunt u daar altijd wat aan doen. Of het nu om uzelf gaat of om iemand anders. Of u nu vermoedens hebt of het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Veilig thuis is hét meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling Op de website Voor een veilig thuis leest u er meer over. U kunt ook het landelijke nummer (0800) 2000 bellen voor hulp of advies. Bel in levensbedreigende situaties altijd 112.

Kinderen en armoede

Kinderen in het voortgezet onderwijs die het thuis financieel minder goed hebben, kunnen een computer krijgen van de gemeente. Een overzicht van organisaties in ’s-Hertogenbosch die zich speciaal inzetten voor kinderen staat op de website van Netwerk tegen armoede.

Ouderbijdrage

U moet een ouderbijdrage betalen als uw (stief)kind tijdelijk buiten het gezin wordt verzorgd en opgevoed. Of als uw kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, een GGZ-instelling of een orthopedagogisch behandelcentrum. De bedragen liggen wettelijk vast. De hoogte van het inkomen heeft geen invloed op het bedrag. De leeftijd van het kind en het aantal dagdelen/etmalen bepalen de hoogte van de ouderbijdrage. U betaalt de ouderbijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt een brief met het verzoek om te betalen. Hebt u een laag inkomen? Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering? Dan hoeft u geen o

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf jeugdhulp en ondersteuning kunt regelen.

Kinderen en armoede

Sommige kinderen groeien op in een gezin met financiële problemen. Een overzicht van organisaties in ’s-Hertogenbosch die zich speciaal inzetten voor kinderen staat op de website van Netwerk tegen armoede. Kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen een computer krijgen van de gemeente. 

Vertrouwenspersoon

U kunt het niet eens zijn met de manier waarop de gemeente handelt. Dan dient u een klacht in of u maakt bezwaar. Maar er is ook een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Deze ondersteunt u als er sprake is van onduidelijkheid, onvrede of een (dreigend) probleem. Ook met de organisatie van wie u jeugdhulp krijgt. De vertrouwenspersoon is neutraal. Alles wat u vertelt blijft geheim: u maakt hier samen afspraken over. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is gratis. Bel voor een afspraak naar Zorgbelang: (088) 555 10 00. Of vul het contactformulier in op de website van AKJ.

https://www.s-hertogenbosch.nl/jeugdhulp.html

 


Stuur per email

Deel deze pagina over de mail.

Vul je e-mailadres in

Let op: je hebt niet alles goed ingevuld. Vul het veld Aan en Van in en probeer opnieuw.

Sluiten