Archief 2017

Meeleef gezin

15-06-2017

Deel jij de zorg met mijn mama . . . ?

Den Bosch start het programma MeeleefGezin

De uitvoering is een samenwerking van Ypse (BGGZ en preventie), Juvans

Maatschappelijke Dienstverlening, GGD Jeugdgezondheidszorg en Stichting MeeleefGezin.

Het landelijke programma ontving in 2014 een Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds.

Meeleefgezin biedt veilig en stabiel tweede ‘thuis’ voor een jong kind

Stichting MeeleefGezin heeft een programma ontwikkeld dat ouders met psychiatrische problemen de steun biedt van een meeleefgezin.

Meeleefgezinnen bieden veilige, stabiele opvang aan een jong kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. De opvang is op vaste tijden en in goed overleg met de ouders, tenminste een dag per week en een weekend in de maand. De bedoeling is een duurzame samenwerking, zo mogelijk tot het kind volwassen is. Regelmaat en continuïteit geven het kind houvast. Meeleefgezinnen zijn er voor de zorg voor het kind en dragen bij aan zijn ontwikkeling. Met de opvang ontlasten zij de ouders die even op krachten kunnen komen. Zo zijn de ouders beter in staat om met meer plezier zelf voor hun kind te zorgen. Meeleefgezinnen dragen ertoe bij dat het kind thuis kan blijven wonen en de band met de ouders in stand blijft. Dat is belangrijk voor zijn ontwikkeling. De veiligheid, hechting engezonde ontwikkeling van het kind staan voorop. Dat biedt het kind betere toekomstkansen.

Vrijwillig en gelijkwaardig

Meedoen aan MeeleefGezin is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De betrokkenen sluiten samen een overeenkomst waarin ze zich langere tijd aan elkaar verbinden in het belang van het jonge kind. De meeleefgezinnen zullen worden gescreend en getraind door professionals van Ypse, GGD en Juvans.

Zij worden voorbereid op extra stimulering van de ontwikkeling van het jonge kind. Meeleefouders hebben minimaal een MBO-niveau.

Stichting MeeleefGezin zorgt voor ondersteuning van het op gang komen van de samenwerking tussen ouders en meeleefgezin op basis van gelijkwaardigheid.

Belangstelling om meeleefgezin te worden?

Kom naar de informatieavond!

29 juni om 19.30 uur bij Ypse

Kooikersweg 203-E, 5223 KE ’s-Hertogenbosch

Zie ook

www.meeleefgezin.nl

Meld je even aan bij

 Hanny van Zon: hannyvanzon@juvans.nl ; 06-43359013

Meeleefgezin nodig?

Bent u of weet u een gezin dat de ondersteuning van een meeleefgezin goed kan gebruiken?

Neem dan contact op met Yvonne Hombergen:

 

y.hombergen@ypse.nl ; 073-2200044)