Archief 2017

Jongeren en on- line veiligheid

13-11-2017

Mediagebruik en de rol van ouders

Praten, praten, praten

Veel praten werkt aantoonbaar risico-verlagend. Want hoe meer er thuis gepraat wordt

over media-gebruik, hoe groter de kans:

 • dat jongeren hun wachtwoorden doorgeven aan hun ouders;

 • dat jongeren kritisch omgaan met sociale media;

 • dat jongeren vertellen dat ze een onbedoelde sexting-afbeelding hebben gekregen.

Maar let op: veel praten op zich is niet genoeg. Het moet wel op de juiste manier gebeuren.

Zie verder bij ‘Kies de juiste manier van praten’ hieronder.

 

Word niet boos

Uit het onderzoek blijkt dat ‘bang zijn voor boze reacties’ de belangrijkste reden is (na

‘beducht zijn voor je eigen privacy’) voor jongeren om niet naar hun ouders te gaan als

er iets is mis gegaan. Oftewel: als je in het verleden boos werd bij een online misstap,

komt je kind dus niet meer zo makkelijk naar je toe als er écht iets heftigs aan de hand is,

waardoor je niet meer kunt helpen, en je dus nog verder van huis bent.

 

Maak je geen zorgen over gebrek aan kennis (maar...)

Veruit de ónbelangrijkste reden voor jongeren om niet naar hun ouders te gaan als er iets

is misgegaan, is dat ze het toch niet zouden begrijpen. Dat is dus een hart onder de riem

voor ouders die denken dat het geen zin zou hebben om te praten over online ervaringen

met hun kinderen vanwege gebrek aan kennis over de online wereld.

Maar let op: áls je niet begrijpt waar het over gaat, uit dat onbegrip dan liever op een positieve

en geïnteresseerde manier (“vertel eens, hoe werkt dit nu eigenlijk?”) dan op een

negatieve en afkeurende manier (“hou toch op met dat WotsUp, of hoe het ook heet...”).

Het nut van een positieve insteek blijkt weliswaar niet rechtstreeks uit het onderhavige

onderzoek maar wel uit verschillende andere onderzoeken

 

...Maar blijf je wel goed informeren

Veruit de belangrijkste informatiebron voor jongeren, als het gaat om online risico’s, zijn

de ouders (77,2%). Ook zijn de ouders veruit favoriet om het als eerste aan te vertellen

(bijna 70%) als er iets is mis gegaan. Dat betekent dat je als ouders wel je best moet doen

om antwoord te geven op vragen van je kinderen. Probeer dus goed bij te blijven. Als je er

zelf niet meteen uitkomt, ga dan samen op zoek naar de juiste antwoorden

Toon er begrip voor dat je kinderen niet alles willen vertellen

Jongeren hechten sterk aan hun privacy. Dat is de belangrijkste reden om niet alles te willen

delen met hun ouders. Houd er rekening mee dat dit normaal is, en heb er begrip voor.

Uit diverse (andere) onderzoeken blijkt dat het risico-verlagend werkt, ook voor mogelijke

suïcidale gevoelens, als jongeren zich gesteund en begrepen voelen. En ook al begrijp je

ze niet écht, maak dan duidelijk dat je ze in ieder geval serieus neemt.

 

Kies de juiste manier van praten

Globaal zijn er vier manieren van praten:

 •  eenrichtingsverkeer (met opdrachten en preken);

 •  onderhandelen (“Als jij dit doet, mag je dat”)

 •  vragend en belangstellend (“Wat doe je eigenlijk? Vertel eens...”)

 •  in de vorm van een wederzijds gesprek (samen afspraken maken).

Zie toe op het naleven van afspraken en regels

Het handhaven van afspraken en regels, dus goed toezien op de naleving ervan, vermindert

de online risico’s in allerlei opzichten. Het onderzoek toont aan:

 •  hoe minder je let op de naleving van afspraken en regels, des te sneller je kinderen online met vreemden praten over lichaam en seks;
 • en hoe risicovoller hun opvattingen over sexting.

Ook belangrijk:

 • hoe rustiger de regels en afspraken worden uitgelegd, hoe geringer de ervaringen met sexting;
 • het handhaven van afspraken en regels betekent vooral: voortdurend erover in gesprek blijven. Straffen en boos worden werkt aantoonbaar minder goed.

 uit:https://www.kliksafe.nl/wp-content/uploads/2017/01/Kliksafe-Rapport-online-veiligheid.pdf